Databasen er lukket ned i dele servicevinduet og dermed vil DMS, Webdyr, Øremærkebestilling og
andre systemer der benytter Kvægdatabasen, bl.a GLR/CHR, være lukket i hele servicevinduet.
Vi forventer at være tilbage i normal drift omkring kl. 19:30.