LØST – Servicevindue på kvægdatabasen fredag d. 19. februar 2021 kl. 17:00 til 21:00

Planlagt vedligehold af Kvægdatabasen.
Databasen vil være lukket ca. 1 time og dermed også webdyr, DMS m.m.
Men vi forventer dog at være tilbage i normal drift omkring kl. 19:30.