Prognosepriser (oktober) for 2020-2021

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

Prisen på foderbyg og foderhvede i efteråret 2020 ligger i intervallet 105-108 kr. og 115-120 kr. pr. Hkg, hvor der ikke umiddelbart er udsigt til stigende priser.

Futureprisen på raps er flad de kommende 5 måneder, og der er ikke de store forventninger til en prisstigning i den kommende periode. Tilsvarende er prisen på palmeolie faldet, dog fra et meget højt niveau, hvilket på sigt kan have en negativ indflydelse på den europæiske rapspris.

Kartoffelprisen er faldet tilbage til det tidligere prisniveau på omkring 65 kr./Hkg. Den nordeuropæiske kartoffelhøst er god i 2020, og det kan få indflydelse på prisniveauet i 2021, der kan reduceres til omkring 60-63 kr./Hkg.

Svinekød

Prisen på svinekød er p.t. primært styret af efter efterspørgselssiden, hvor Kinas efterspørgsel efter svinekød samt Covid-19 pandemiens effekter på forbruget har været de mest dominerende.

Udbruddet af ASF i Kina fik svineprisen op i meget høje niveauer, da Kina gennem import søgte at kompensere for en kraftig nedgang i egenproduceret svinekød. Efterfølgende har Covid-19 medført et stort fald i efterspørgslen efter svinekød i foodservicesektoren, hvilket i foråret 2020 medførte et fald i svineprisen fra de meget høje niveauer.

I de kommende måneder er usikkerheden for svineprisen meget stor. Usikkerheden gælder Covid-19 pandemiens påvirkning af den globale efterspørgsel, udbredelsen af ASF og et evt. hårdt Brexit. Udviklingen i disse forhold kan ændre afgørende i forudsætningerne for prognosen

Mælk

Mælkemarkedet har været præget af en bemærkelsesværdig og langvarig stabilitet de seneste to år. Fra november 2018 til årsskiftet 2019/20 har væksten i den globale mælkeindvejning været negativ eller stort set uændret i forhold til samme tidspunkt året før. I de første syv måneder af 2020 er den globale indvejning steget med 1,2 pct. i forhold til samme periode sidste år. I løbet af 2021 forventes en svag underforsyning af mælkemarkedet. På nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til væsentlige markedsændringer og prisbevægelser, da ubalancen i markedet er beskeden. Niveaumæssigt ventes mælkeprisen derfor i 2021 at ligge på niveau med 2019 og 2020, hvilket nogenlunde svarer til prisen i et ”normalår”.

De største usikkerhedsfaktorer er p.t. et eventuelt hårdt Brexit, Kinas import og generel økonomisk usikkerhed i forbindelse med Covid-19 pandemien

Oksekød

2020 har været ustabilt og uforudsigeligt. På grund af Covid-19 lukkede foodservicesektoren. Især dyre udskæringer var svære at afsætte, og både slagtninger og priser faldt.

Udover Covid-19 er Brexit-forhandlingerne den største risiko. En hård Brexit medfører told på oksekød fra EU til UK, hvorved irsk oksekød blandt andet vil blive forsøgt afsat på det europæiske marked og presse priserne. På grund af højere priser ses en stigning i eksport af danske ungdyr, især til Holland. Svinepest kan potentielt betyde substitution fra svinekød og understøtte prisen på oksekød

 

Købspriser

Fodersoja

Sojaprisen har undergået en relativt stor stigning inden for de seneste uger, og købsprisen er omkring de 290 kr./kg. Der er handlet store mængder soja fra USA til Kina, som bevirker, at prisen er steget. Der er en formodning om, at prisen på soja vil falde i det nye år, da forsyningssituationen i USA er stigende, og i Sydamerika er der fortsat stor tiltro til en god ny høst, der kommer på markedet i begyndelsen af februar.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret

Gødningsprisen på 21-3-10 er meget lav i skrivende stund omkring 240-250,- kr./Hkg.

Markedet er stille, nogle landmænd har allerede købt ind for 2021, da der er en formodning om, at priserne nok ikke forbliver på de 250,- kr., når vi kommer på den anden side af det nye år.

Prisen på landbrugsdiesel er i skrivende stund under 4 kr./liter eksklusive afgifter ved storkøbsaftaler. Råolien har det sidste halve år ikke haft mange udsving. Den globale økonomiske situation er ikke inde i en opadgående trend, hvilket kan give en forventning om, at prisen på brændstof ikke vil ændre sig de kommende måneder.

På nuværende tidspunkt forventes det, at prisen på bekæmpelsesmidler vil være mere eller mindre uændret i denne sæson. Der er set en lille prisstigning på 2-3 % med stor variation mellem de enkelte produkter.