Prognosepriser (maj) for 2020-2021

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

Forventningerne til priserne på soja, raps, frø og kartofler er uændrede i forhold til publikationen fra februar,

hvor prisen på foderbyg og foderhvede ligger i intervallet 118-122 kr. pr. Hkg med en svagt stigende tendens

De største usikkerhedsfaktorer for de globalt handlede afgrøder er Corona-krisen, dollaren, vejret i de store producentlande og handelsmæssige restriktioner.

I skrivende stund er prisen på palmeolien faldet kraftigt. Kombinationen af vigende efterspørgsel og det massive fald i oliemarkederne er den primære årsag til, at priserne har været under pres siden nytår. De lave priser på palmeolie kan på sigt få indflydelse på rapsprisen i negativ retning.

Svinekød

På grund af påvirkningen fra såvel Corona-krisen som udviklingen i den kinesiske svineproduktion forventes det normale sæsonmønster med stigende priser i løbet af foråret og faldende priser efter sommeren ikke nødvendigvis at være gældende i 2020. Forventningerne er, at den samlede notering i 2020 vil være 12,35 kr. pr. kg.

Den høje notering på slagtesvinekød afspejler sig direkte i markedspriserne for smågrise, både med hensyn til prisniveau og sæsonmønster.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet for Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt udviklingen i Corona-krisen. I prognosen er der indregnet en fortsat langsom genåbning af økonomierne i de kommende måneder. På lidt længere sigt kan også en eventuel hård ”Brexit” have indflydelse på svine-prisen.

Mælk

Den usædvanligt lange periode med stabile mælkepriser gennem 2019 og starten af 2020 er ovre. Coronakrisen har medført lavere efterspørgsel efter mejeriprodukter og har givet problemer på udbudssiden, hvor der har været udfordringer med kapaciteten i forarbejdningsleddet og logistikken.

Coronakrisen har medført et skift i forbrugsmønstrene. Samtidig har det store fald i oliepriserne reduceret købekraften i Mellemøsten, som traditionelt importerer store mængder mejeriprodukter.

Udviklingen i mælkeprisen vil i de kommende måneder blandt andet være afhængig af udviklingen i Corona- krisen. Indtil situationen normaliserer sig, kan der forventes en svagt faldende tendens i den danske afregningspris på mælk.

Der forventes dog ikke større prisfald, da den underliggende ubalance i markedet er beskeden.

Prognoseprisen for 2. kvartal er vurderet til 2,56 kr./kg EKM, faldende til 2,41 kr. i 3. og 4. kvartal 2020 og i 1. kvartal af 2021.

Oksekød

Covid-19 har i høj grad præget markedet for oksekød; restaurant-, catering- og hotelbranchen er lukket,

og sociale arrangementer udskudt. Desuden er Danmarks eksport af oksekød, der primært går til andre europæiske lande, faldet. Det har medført betydelige ændringer i afsætning og priser på oksekød. En stigning i de danske afregningspriser først på året er afløst af kraftige prisfald.

Der er stor usikkerhed på markedet, men trods faldende slagtninger må der forventes et prispres resten af året.

Købspriser

Foder-soja

Sojaprisen ligger fortsat i området 260-265 kr./Hkg. Lagrene ventes fortsat store, og den globale efterspørgsel er trykket pga. den omfattende svinepest, der har reduceret eksporten af soja til Kina. Der forventes ikke prisstigninger inden for de kommende måneder.

Forventningerne til Gødning, bekæmpelsesmidler er uændret i forhold til publikationen i februar.