Prognosepriser (maj) for 2017-2018

Prognosepriser for 2017-2018 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salg og inputs faktorer for den primære landbrugsproduktion

Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen
Salgspriser

Korn
Overgangslagrene fra gammel til ny høst er relativt store såvel globalt som nationalt. Det betyder, at kornpriserne forsat ligger i intervaller på 100-110 kr./Hkg. Det er for tidligt at spå om den nye høst. Der er dog indgået nogle få salgskontrakter på ny høst, og de ligger i niveauet 110-112,- kr./hkg.
Rapsen er i første kvartal 2017 solgt til omkring 300 kr./hkg. Det er dog tvivlsomt, om denne pris følger med over i ny høst. Matif-kontrakter november 2017 er i skrivende stund på 274 kr.

Svinekød
Priserne for svinekød og smågrise er steget i årets første måneder, og det forventes nu, at priserne holder sig på et relativt højt niveau resten af 2017. I EU forventes svinekødsproduktionen i 2017 at være på niveau med 2016. Herudover nyder svinekødpriserne i 2017 støtte fra relativt beskedne lagre af svinekød i Europa og en fortsat god stabil efterspørgsel fra de asiatiske markeder. Den gode økonomi for de europæiske producenter af smågrise i 2017 må forventes at resultere i, at EU produktionen af svin begynder at stige i 2018. Ligeledes er der i Kina udsigt til en øget svineproduktion i 2018, hvilket kan påvirke Kinas efterspørgsel efter svinekød på de internationale markeder. USA og Brasilien forventes ligeledes at øge produktionen og eksporten af svinekød, hvorfor det forventes at priserne for 2018 bliver lavere end 2017.

Oksekød
Kvægslagtningerne på virksomheder med klassificering er i årets første fire måneder 3,8 pct. lavere end i samme periode 2016. Ses der på antallet af samtlige slagtninger i Danmark, er det 4 pct. lavere end samme periode sidste år. Det lavere antal slagtninger er som forventet, som følge af højere mælkepriser og meget høje antal slagtninger i sidste halvdel af 2016. Samtidig er priserne på slagtekvæg 3 pct. højere sammenlignet med prisen ved udgangen af 2016. Den højere pris skyldes bl.a. et lavere udbud, idet flere landmænd har været tilbøjelige til at holde kvier og køer hjemme i længere tid, inden de er sendt til slagtning. Det samlede antal slagtninger i hele 2017 ventes på ca. 533.600 stk., hvilket er 3 pct. færre slagtninger end sidste år.

Mælk
Et fald i den globale mælkeproduktion og en stigning i efterspørgsel fra Fjern- og Mellemøsten har medført, at mælkemarkedet er vendt med kraftige stigninger sidst i 2016 og i starten af 2017. Store lagre af mælkepulver, kvoteophøret samt det russiske importforbud har dæmpet markedet. Prognosen forudsætter små prisstigninger i tredje og fjerde kvartal. Den økologiske mælkepris forventes stort set at følge udviklingen i den konventionelle mælkepris, men med en gradvis indsnævring af øko-tillægget til 80 øre i 2018 som følge af større udbud af økologisk mælk.
Købspriser

Foder
I de seneste 6 måneder har sojaprisen ligget konstant på 268-270 kr./Hkg. De sidste opgørelser fra henholdsvis USA og Brasilien viser stor eksport til bl.a. Kina og et stigende forbrug. Høsten i Sydamerika er overstået, og det skønnes tvivlsomt, om produktionen er tilstrækkelig i forhold til efterspørgslen i efteråret 2017. Det afhænger primært af, om USA kan frembringe en god høst i efteråret 2017. Som forudsætning for prognosen indregnes en lille stigning på soja fra det nuværende niveau omkring 270 kr./hkg.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
Gødningsprisen er over vinteren 2016/2017 steget fra ca. 240 til 270 kr./Hkg for en 21-3-10 blanding. På nuværende tidspunkt er gødningsproducenternes udmelding om prisniveau i slutningen i juli ukendt, men som forudsætning indregnes uændrede priser fra første kvartal 2017 i resten af året og en marginal stigning i 2018.
Priserne på bekæmpelsesmidler ser ud til at få en lille stigning i forhold til 2016-niveauet.