Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn
Den globale kornbalance bærer præg af krigen i Ukraine og at der ikke kommer korn ud fra Sortehavs regionen. Det betyder, at priserne er særdeles følsomme for selv små regionale ændringer.

Svinekød
Det forventes, at priserne på grisekød vil stige i løbet af 2022 og 2023, hovedsageligt som følge af, at sobestanden i Europa forsat er faldende, hvilket vil medføre en lavere europæisk produktion af grisekød end sidste år.

Prognoserne for udviklingen i grisepriserne er fortsat meget usikre. Udviklingen er stærkt afhængig af udviklingen i ASF og Corona -BA.5. Disse forhold kan ændre forudsætningerne for prognosen, og prisudviklingen.

Mælk
Første halvdel af 2022 bød på historiske prisstigninger på mælk og et væsentligt forbedret bytteforhold på trods af, at omkostningerne steg. Det høje prisniveau på mælk forventes at fortsætte et godt stykke ind i sidste halvår af 2022.

Samlet set ventes mælkeprisen i 2022 at ligge på et rekordhøjt niveau med en faldende tendens i slutningen af 2022 og i første halvår af 2023, dog forventes mælkeprisen i 2023 fortsat at blive betydeligt over mælkeprisen i et ”normalt år”.

De største usikkerhedsfaktorer p.t. er mælkeindvejningen på globalt plan, Kinas import, stigende omkostninger til foder, arbejdskraft og energi samt inflationspres, som udhuler købekraften hos forbrugerne.

Oksekød
Prisen på oksekød er i de seneste måneder steget med over 5 kr. pr. kg. Det forventes, at det høje prisniveau vil kunne fastholdes de kommende måneder med en faldende tendens sidst på året.