Prognosepriser for 2023 og 2024 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salgsprodukter og inputfaktorer for den primære landbrugsproduktion i 2023 og 2024. Prisprognosen er kun tilgængelig, hvis dit abonnement giver adgang til det.