Prognosepriser (februar) for 2020-2021

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn

Prisen på foderbyg og foderhvede i foråret 2020 ligger i intervallet 115-120 kr. pr. Hkg med en svagt stigende tendens.

Rapsprisen har haft en pæn stigning i løbet af vinteren og er over de 2,80 kr. pr. kg. Prisen kan være på vej ind i en svagt faldende tendens, da palmeolie viser faldende pris som følge af, at flere eksportordrer er faldet bort.

Svinekød

Prisen på svinekød er pt. styret af de asiatiske landes – og især Kinas – efterspørgsel efter svinekød. De store udfordringer med svinepest i Kina, i en række andre asiatiske lande samt i Øst- og Centraleuropa har medført en kraftig nedgang i landenes egenproduktion af svinekød og stigende efterspørgsel efter svinekød på de internationale markeder. Konsekvenserne af svinepest lægger således en solid bund under noteringen.

Det normale sæsonmønster med stigende priser i løbet af foråret og faldende priser efter sommeren ventes genoptaget i 2020. Den højere notering på slagtesvinekød påvirker direkte markedspriserne for smågrise, både med hensyn til prisniveau og sæsonmønster.

Det forventes, at den kinesiske efterspørgsel vil blive reduceret i takt med, at den kinesiske egenproduktion af svinekød genoprettes. Det ventes at slå kraftigst igennem i 2021, hvor prisniveauet gradvist ventes at blive normaliseret.

Samlet set holdes den seneste prognose fra december stort set uændret i februar-prognosen.

De største usikkerhedsfaktorer for svineprisen er niveauet af Kinas import, en yderligere udbredelse af svinepest i EU samt en eventuel hård ”Brexit”, da udsigterne til en handelsaftale med EU er svage. Især svinepest er trendsættende for markedet og kan ændre afgørende i forudsætningerne for prognosen. Der forventes ikke en nævneværdig effekt af Corona-virusset.

Mælk

Mælkemarkedet har været præget af en bemærkelsesværdig langvarig balance gennem det seneste års tid. Globalt set er der dog en tendens til et langsomt, men gradvist fald i mælkeindvejningen.

Siden november 2018 har væksten i den globale mælkeindvejning været negativ set i forhold til tidligere år.

Tendensen med svag underforsyning af mælkemarkedet er fortsat ind i 2020, hvilket har udløst en lille stigning i mælkeprisen fra marts. På nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til væsentlige prisbevægelser, da ubalancen i markedet er beskeden, og sammen med usikkerhedsfaktorer forventes der ikke større ændringer i markedssituationen.

De største usikkerhedsfaktorer er Kinas import, blandt andet på grund af Corona-virus, situationen i Mellemøsten samt et eventuelt hårdt ”Brexit” i slutningen af 2020.

Oksekød

Med en pris på 20,61 kr. pr. kg. bød 2019 på de laveste gennemsnitlige afregningspriser for okse- og

kalvekød i de seneste fem år og 1,34 kr. lavere i forhold til året før. Tyrekalve er faldet mest, hvorimod priserne på hundyr er mere stabile.

Der blev slagtet næsten 6 pct. færre kreaturer end året før, og som en ny rekord eksporterede Danmark 91.788 levende dyr, heraf ca. 40 pct. til Holland. Markedsåbningen til Sydkorea samt udsigten til kommende aftaler med bl.a. Japan, Marokko og Kina giver mulighed for prisstigninger i løbet af 2020.

Købspriser

 Foder-soja

Sojaprisen ligger fortsat i området 255-260 kr./Hkg. Lagrene ventes fortsat store, og den globale efterspørgsel er trykket pga. den omfattende svinepest, der reduceret eksporten af soja til Kina. Der forventes ikke prisstigninger inden for de kommende måneder.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv. opdateret

Gødningsprisen på 21-3-10 er faldet inden for det sidste år fra 290 kr. til 260,- kr./Hkg. Eftersom kornprisen forventes at ville være relativt høj på globalt plan, kan det også forventes, at prisen på gødning vil stige igen. Sammenhængskraften mellem naturgasprisen og N-prisen er sat en smule ud af kraft, da de store gødningsselskaber forsøger at fastholde en højere pris på deres varer, selvom gasprisen er faldet fra 1,90 kr./m3 til 0,9 kr./m3 svarende til 52 %, mens gødningen kun er faldet med 10 %.

Prisen på diesel er i skrivende stund på godt 6 kr./liter eksklusive afgifter, hvilket bl.a. skyldes, at Kina har en lav efterspørgsel efter olie, da fabrikkerne pga. Corona-virus er lukket ned. Det forventes, at fabrikkerne igen begynder at lukke op i løbet af 1-1½ måned, men flere områder er fortsat lukket for ind- og udlevering, hvilket også gælder for bl.a. økologisk soja.

På nuværende tidspunkt forventes det, at prisen på bekæmpelsesmidler vil være mere eller mindre uændret i denne sæson.