Prognosepriser for 2017-2018

Prognosepriser for 2017-2018 er opdateret. Prognosen dækker skøn over priser på de væsentligste salgs- og inputsfaktorer for den primære landbrugsproduktion

Prisprognosen er kun tilgængelig hvis dit abonnement giver adgang til det.

Kommentarer til prisprognosen

Salgspriser

Korn
Kornpriserne i Europa er forsat på et relativt lavt niveau, og der er ikke noget, der tyder på, at priserne er på vej op. Der er store mængder korn i i Østeuropa og i Rusland, der holder priserne på et niveau på 100-110 kr./Hkg. Kontraktindgåelse af høsten 2017 er ved at komme i gang, og de foreløbige tendenser viser, at niveauet ligger på 100-110 kr. For maltbyg indgås nye aftaler på 122-125 kr. afhængig af sort.

Svinekød
I de to første kvartaler af 2017 forventes de samlede EU slagtninger af svin at ligge i underkanten af året før. Samtidig vurderes at lagrene af svinekød i EU at være på et lavere niveau end for et år siden. Begge dele er positivt for udviklingen i noteringen i den kommende tid.

Der er fortsat udsigt til øget priskonkurrence på eksportmarkederne fra amerikanske og brasilianske producenter. Begge lande forventes at øge produktionen og eksporten af svinekød i 2017.

I første halvår 2016 steg EU’s eksport af svinekød til Kina markant. Det kan være vanskeligt at opretholde den store eksport, da den kinesiske svineproduktion er stigende.

Samlet set er prognosen hævet med 0,25 kr./kg. for første kvartal 2017.

Mælk
Et fald i den globale mælkeproduktion og en stigning i efterspørgsel fra Fjern- og Mellemøsten har medført, at mælkemarkedet er vendt med kraftige stigninger sidst i 2016 og i starten af 2017. Større lagre af mælkepulver, kvoteophøret samt det russiske importforbud kan dæmpe markedet. Prognosen forudsætter beskedne prisstigninger i løbet af foråret og sommeren 2017. Efterspørgslen efter økologisk mælk er fortsat høj, dog forventes et fald i økologitillægget som følge af større udbud af økologisk mælk i løbet af 2017.

Oksekød
Priserne på samtlige kategorier af slagtekvæg i Danmark var ultimo 2016 omtrent 4 pct. lavere end priserne ultimo 2015. Det skyldes et højt antal slagtninger i andet halvår 2016, forårsaget af lave mælkepriser og EU’s hjælpepakke til reducering af mælkeproduktionen. Udbuddet af oksekød har således været noget højere end i 2015 i såvel Danmark som EU. Antallet af slagtninger var således 8 pct. højere i 2016 end i 2015. I 2017 forventes produktionen af oksekød at aftage en smule i forhold til sidste halvår af 2016. Det skyldes, at mælkepriserne har været stødt stigende den sidste tid, og der er fortsat positive forventninger hertil. Priserne kan derfor forventes at stabilisere sig eller stige svagt i løbet af 2017.

Købspriser

Foder
Sojaprisen har de sidste to kvartaler af 2016 været handlet til priser på omkring 260 kr./hkg., hvilket er meget lavt. Der er en svagt stigende prisudvikling i starten af 2017. Rapspriserne har derimod været stigende i hele efteråret 2016, og i starten af 2017 er salgspriserne over 300 kr./hkg. Det smitter af på rapsskråprisen. Stigningen skyldes, at der er en generel mangel på rapsfrø i forbindelse med foderfremstillingen.

Gødning, bekæmpelsesmidler mv.
De mest almindelige handelsgødningstyper blev handlet til 225-230 kr./hkg midt på sommeren, og dette prisniveau holdt efteråret igennem. Inden for den sidste måned er NPK gødning dog steget med over 30 kr./hkg., og gødningsproduktet 21-3-10 handles fra starten af året omkring 280 kr. Meget tyder på, at prisstigningen kan forsætte de næste måneder. Det betyder en forringelse af bytteforholdet mellem korn og gødning. Priserne på pesticider ligger på niveau med priserne i 2016.