Vi oplever desværre en fejl på diverse målinger af jordtemperaturer i vores forskellige plante-programmer.
Fejlen er meldt videre til DMI, og vi håber på en hurtig løsning.