Der er i øjeblikket problemer med at Kvægdatabasen responderer meget langsomt og at det kan tage op til flere minutter at gemme en registrering og ind imellem helt fejler. Det påvirker alle softwareprodukter fra Seges der foretager registreringer i kvægdatabasen såsom DMS, webdyr, easycow og bovisoft.

Registrering af fødevarekædeoplysninger er også berørt af fejlen.

Fejlretning er igangsat og vi håber på en snarlig løsning.