Opdatering af afregningsprisen på mælk i 2018

Arla’s forventede ekstraordinære forøgede udbetaling af efterbetaling er indregnet i mælkeprisen for 2018 med 7 øre pr. kg mælk.

I forvejen var der indregnet den sædvanlige efterbetaling samt den individuelle konsolidering.