Løst – Fejl ved betaling af e-fakturaer opleves stadig

Vi oplever desværre stadig problemer med at nogle betalinger fejler i Summax via Bank Connect.
I vil formentlig blive mødt af nedenstående meddelelse:
Fejlmeddelse: 640-414 Faktura er afvist ved forsendelsen til banken. Faktura skal bogføres og betales manuelt
Bank Connect er blevet bedt om at prioritere fejlen og få den løst – Vi sender info ud igen når vi har nyt.