LØST – Mark Online lukkes onsdag den 11. december fra 17:00 til 22:00 for opdatering.

Opdateringen indeholder beregning af målrettede efterafgrøder på kystoplandsniveau, herunder opgørelse af tilmeldte arealer og behov på kystvandsoplandsniveau.
Ligeledes rettes programmet, så alternativet ’Brak v. å/sø’ også bliver muligt under målrettet.