Håndtering af Nemfaktura-basisbilag er nu normaliseret for ny indsendte bilag.
Der arbejdes målrettet på at nedbringe efterslæbet fra weekenden og indtil nu i dag.