Kommentarer til prisprognosen

 Grisekød
På nuværende tidspunkt er der en formodning om en svagt stigende notering ind i foråret. Det, der skal drive de forventede prisstigninger fremadrettet i 2022, er først og fremmest en EU-produktion af grisekød, der vil ligge lavere end året før. Og herudover er der også udsigt til, at svineprisen kan få støtte, i takt med at Corona-restriktionerne bliver lempet i Europa.

En helt afgørende forudsætning for prognosen er, at de danske slagterier fortsat har fuld markedsadgang til Kina.

Foderpriser til griseproduktion
Foderpriserne er på nuværende tidspunkt meget høje. I de viste priser er der forsøgt at tage højde for, at der er indgået en del kontakter i efteråret 2021, hvor prisniveauet var lavere end på nuværende tidspunkt. Derfor er det ikke dagsaktuelle priser, der er vist i 1 kvartal 2022.