Udover FVST egne systemer er lukket, f.eks.  Landbrugsindberetning,  betyder det også at  Fejllister og Hændelseslister til Får og Geder fra Kvægdatabasen  ikke kan dannes.