Ekstraordinær ændring af svinenotering for 2020

Prisen på grisekød og smågrise opjusteres ekstraordinært på grund af en yderligere skærpelse af markedssituationen med udbredelse af ASF i Kina og det øvrige Asien. De skærpede omstændigheder har medført en stærkt stigende eksport til Asien og en kraftigere stigning i prisen på grisekød end tidligere forventet.

For 2020 som helhed opjusteres noteringen med knap 1 kr. pr. kg, og opjusteringen vedrører især 1. halvår.