Ekstraordinær ændring af prisprognosen for sl. grise og smågrise

Forholdene på markedet for svinekød og smågrise er i øjeblikket meget usikre, og markedsforholdene har rykket sig, siden SEGES seneste prognose for svinekød og smågrise fra oktober 2020. Derfor revideres prisprognosen. Ændringerne i prisprognosen for grisekød og den beregnede smågrisenotering er forholdsvis beskeden, hvorimod der er foretaget en væsentlig ændring i prognosen for puljenoteringen. Mønsteret er et lavere niveau til og med første halvår 2021, efterfulgt af en stigning.

Den gennemsnitlige puljepris forventes at ligge ca. 15 kr. lavere i 2020 og 60 kr. lavere end forventet i prognosen fra oktober.

Ændring af budgetkalkuler for griseproduktion 2020, 2021 og 2022 der er holdt uændret.

På grund af ændret grisenotering for 2020 er budgetkalkulerne for griseproduktion tilpasset denne ændring.