LØST – Det er ikke muligt at åben analyse modulet i DMS, samt andre fejl i kvægprogrammerne

Det er lige nu ikke muligt at åbne analyse modulet i DMS
Man kan desuden heller ikke åbne udskrifter i Webdyr
Bestilling af øremærker er heller ikke muligt

Der arbejdes på at får løst fejlen hurtigst muligt