Category Archives: Driftsstatus arkiv

LØST – Ø90 og Summax er ustabilt i 5-7 minutter ca. en gang i timen

Vi har som bekendt store udfordringer med performance i Ø90, dette gælder både logon og brug i selve programmet. Vi har set et mønster i hastighedsudfordringerne som vi forfølger. Ø90 kører uden de store problemer i 45-60 minutter og så er det som om Ø90 går i dvale i 5-7 minutter hvor alting går næsten helt i stå. Derefter kører Ø90 igen i 45-60 minutter og så kommer dvalen igen i 5-7 minutter osv. osv.
Vi beder om, at I har tålmodighed i de 5 minutter hvor alt kører langsomt, det skal nok komme igen. Hvis I derimod oplever, at det vedbliver, at være meget langsomt, hører vi naturligvis gerne fra jer.