Budgetkalkuler – Opdatering

Budgetkalkulerne for svin (konventionelle), fjerkræ, opdræt og slagtedyr samt kødkvæg er opdateret d. 18. september 2018.

Afgrødekalkulerne og kalkulerne for malkekvæg forventes omkring d. 1. oktober 2018. Priserne er dog opdateret.