Budgetkalkuler med nye produktionstekniske forudsætninger

De produktionstekniske forudsætninger i budgetkalkulerne for 2017 og 2018 er opdateret med undtagelse af de økologiske grovfoderkalkuler. Dermed mangler der også en opdateret pris på grovfoder i de økologiske kvægkalkuler. Begge dele opdateres snarest muligt.

Derudover er kalkulerne på ægproduktion lukket indtil videre. Det skyldes den store usikkerhed, der pt er med hensyn til burægsproduktionen. Det gør det meget vanskeligt at forudsige konsekvenserne for priserne for alle driftsformer i ægproduktionen. Kalkulerne bliver åbnet snarest muligt.

I artiklen Generelt om budgetkalkuler kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder FarmtalOnline giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Lene Bruun Siriwadhananuraks, lkb@seges.dk.