SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Der er foretaget en opdatering af maskinomkostninger samt tilføjet CO2e på grisekalkulerne. Tilsvarende er foderplanerne for malkekvæg ændret så de indeholder mere rapsprodukter og mindre NGM-soja.

I ”Generelt om budgetkalkuler” kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder Farmtal giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til den ansvarlige for det pågældende kalkuleområde, som er nævnt i ”Generelt om budgetkalkuler.”