Budgetkalkuler for 2021 og 2022

SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som noget nyt er der tilføjet i alle malkekvæg kalkulerne en beregning for CO2 belastningen pr. kg EKM og for opdræt pr. dyr. I alle foderplanerne for kvægkalkulerne er taget højde for at der anvendes non GM foder fra 2021.

I ”Generelt om budgetkalkuler” kan du læse en beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af SEGES’ budgetkalkuler. Der er også en beskrivelse af, hvilke muligheder Farmtal giver dig for at arbejde videre med budgetkalkulerne.

Til hvert kalkuleområde er der en beskrivelse, som indeholder specifikke forhold vedrørende det enkelte kalkuleområde. Beskrivelserne kan du finde ved den enkelte kalkule ved at klikke på ”Om”.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til den ansvarlige for det pågældende kalkuleområde, som er nævnt i ”Generelt om budgetkalkuler.”