Ændring af budgetkalkuler for mælke- og griseproduktion 2020 og 2021.

På grund af ændret grisenotering for 2020 og 2021 er budgetkalkulerne for perioden ændret. Tilsvarende er mælkeprisen justeret for samme periode. Foderomkostninger er uændret i forhold til februar opdateringen.